Oбразец заявления об освобождение от предоставления документа подтверждающего правоспособность особы для вступления в брак.

Важным приложением к вопросу рассмотренном в предыдущей статье является заявление об освобождение от предоставление документа подтверждающего правоспособность особы для вступления в брак.
Приводим образец заявления, который есть на сайте Районного суда города Белосток.

Białystok, dnia ………………….

Sąd Rejonowy
w Białymstoku
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca: ………………………………………………………….
……………………………………………
(imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL *)
e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**)

Uczestnik: …………………………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL *)
e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**)

Opłata 100 zł.

WNIOSEK O ZWOLENIE OD PRZEDŁOŻENIA DOWODU ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Wnoszę:
o zwolnienie mnie ………………….., urodzonego w ………………., woj. …………………………, dnia ………………..roku, syna …………………… z domu ……………………., obywatela ……………., zamieszkałego ………………….………………………., od obowiązku złożenia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dowodu zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z ……………………., urodzoną w ………………………, dnia…………………… roku, córką ………………… z domu ……………………, panną, obywatelką polską.

UAZASADNIENIE

Obecnie jestem obywatelem ……………i zamieszkuję tam od ……………………..r. Przedkładam odpis mojego aktu urodzenia i paszport z kraju zamieszkania oraz tłumaczenia na język polski. Do Polski przyjechałem na pobyt czasowy.

Z ……………………… znamy się od dawna i obecnie zamierzam się z nią ożenić. Oboje jesteśmy stanu wolnego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego wymaga się ode mnie złożenia dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa według prawa …………………………..lub postanowienia Sądu o zwolnieniu mnie od przedłożenia takiego dowodu.

Nie mam możliwości otrzymania wymaganego dowodu – jak mnie poinformowano w ambasadzie ……………………… w Warszawie, urzędy w tym kraju w ogóle nie wydają tego rodzaju świadectw.

W tych okolicznościach wniosek mój jest uzasadniony.

………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Dodatkowe wyjaśnienia na odwrocie

Załączniki:

  1. Odpis wniosku i załączników;
  2. Odpis aktu urodzenia;
  3. Odpis tłumaczenia;
  4. Odpis paszportu;

Dodatkowe wyjaśnienia:

Podanie numeru PESEL wnioskodawcy jest obowiązkowe, natomiast uczestnika — o ile istnieje taka możliwość. Dodatkowo wnioskodawca może wskazać numer telefonu, adres mailowy, numeru telegramu czy też faksu, celem uproszczonej formy przyśpieszenia rozpoznania wniosku, zgodnie z Dz.U.2014.101 art. 149 (1)

W razie z wystąpieniem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych/wyznaczenie pełnomocnika z urzędu – dołączamy oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i źródłach utrzymania.

Każde pismo procesowe dla wywołania oczekiwanych skutków musi być podpisane przez osobę działającą.

Opłatę sądową wnosimy w formie znaków sądowych — zakupionych w kasie sądu, lub przelewam na konto.

Skompletowane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą do Sądu.

* informacje obowiązkowe

** informacje nieobowiązkowe

Реклама

Oбразец заявления об освобождение от предоставления документа подтверждающего правоспособность особы для вступления в брак.: Один комментарий

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s