Законодателная база

Договора

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах

Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г.

Конвенции

Конвенция о правах ребенка
Конвенція про права дитини

Конвенция о взыскании алиментов за границей
Конвенція про стягнення аліментів за кордоном

 

 

Реклама